Polityka Cookies

Polityka Cookies

 

Definicje

1. Administrator – Luxury Products Cylwik Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Elewatorska 7b (15-620) Białystok, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000516574, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5423238705 oraz numer REGON 200869111, świadczący usługi drogą elektroniczną oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniu końcowym Użytkownika.

2. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego świadczone są usługi drogą elektroniczną.

3. Urządzenie końcowe – elektroniczne urządzenie wykorzystywane przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Serwisu.

4. Serwis – serwis internetowy Luxury Products udostępniony Użytkownikowi pod adresem URL https://nieruchomosci.luxuryproducts.pl/, którego Właścicielem i Administratorem jest Luxury Products Cylwik Spółka Jawna.

5. Cookies - dane informatyczne, w tym pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu a przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies służą prawidłowemu funkcjonowaniu Serwisu, poprzez identyfikację oprogramowania wykorzystywanego przez Urządzenie końcowe Użytkownika, umożliwiają zapamiętywanie preferencji Użytkownika i tym samym dostosowują wyświetlaną stronę internetową Serwisu do jego oczekiwań i indywidualnych potrzeb.

6. Cookies Administratora – Cookies zamieszczane przez Administratora w Serwisie, związane ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną.

7. Inne Cookies – Cookies zamieszczane za pośrednictwem Serwisu przez partnerów Administratora, pochodzące między innymi z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług oferowanych za pomocą Serwisu.

Zadania plików Cookies

Cookies Administratora wykorzystywane są w celu:

  1. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu,

  2. dostosowania stron internetowych Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika,

  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych poprzez Serwis,

  4. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia mu prawidłowej sesji w Serwisie, tj. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu nie jest konieczne ponowne wpisywanie przez Użytkownika loginu i hasła na każdej stronie Serwisu,

  5. tworzenia anonimowych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

Typy i rodzaje Cookies wykorzystywanych w Serwisie

1. Stosowane w Serwisie pliki Cookies nie są szkodliwe dla Urządzenia końcowego Użytkownika, nie wypływają na sposób jego działania oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu końcowym i w oprogramowaniu zainstalowanym na tym Urządzeniu.

2. W ramach Serwisu są stosowane zasadnicze typy plików Cookies:

a) sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na Urządzeniu końcowym Użytkownika, pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki lub wyłączenia oprogramowania; zapisane informacje są w takim przypadku trwale usuwane z pamięci Urządzenia końcowego; charakter Cookies sesyjnych nie dopuszcza pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia końcowego,

b) stałe – pliki, przechowywane na Urządzeniu końcowym Użytkownika, pozostają tam do momentu ich usunięcia. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie oprogramowania nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia końcowego; charakter Cookies stałych nie dopuszcza pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia końcowego; pliki te pozostają na Urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

3. W ramach Serwisu są stosowane następujące rodzaje plików Cookies:

a) uwierzytelniające – wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

b) służące bezpieczeństwu – wykorzystywane między innymi do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

c) wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

d) funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu

Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.,

e) reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego indywidualnych zainteresowań.

Zarządzanie Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies poprzez określenie warunków ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w Urządzeniu końcowym:

a) Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, by blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu końcowym. Szersze informacje dotyczące możliwości i sposobów obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies wykorzystując dostępne funkcje używanej przeglądarki internetowej. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania i dostępu do plików Cookies w jego Urządzeniu końcowym wykorzystując dostępne funkcje używanej przeglądarki internetowej.

2. Administrator informuje, że ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych usług bądź funkcji dostępnych w Serwisie.

Inne Cookies

1. Inne Cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w Urządzeniu końcowym przez partnerów Administratora. Inne Cookies wykorzystywane przez partnerów Administratora podlegają ich własnej polityce Cookies.

2. Administrator nie odpowiada za zawartość plików Cookies wysyłanych poprzez strony internetowe partnerów Administratora, do których linki umieszczone są na stronach Serwisu.

3. Pliki Cookies Administratora zamieszczane w Urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez partnerów Administratora Serwisu.

Pliki Cookies a dane osobowe

1. W ograniczonym zakresie mogą być zbierane dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na stronach internetowych.

2. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika.

3. Dane osobowe są szyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

4. Dane osobowe zbierane podczas korzystania z Serwisu: 

a) podczas rejestracji Konta oraz przy dokonywaniu zakupów – Użytkownik proszony jest o podanie danych osobowych, a także o podanie danych niemających takiego charakteru. Zarówno podanie danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne,

b) podczas dodawania informacji w Panelu administracyjnym Użytkownika – Użytkownik proszony jest o podanie między innymi danych kontaktowych, np. miejscowości, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej. Dane te są dostępne dla wszystkich odwiedzających Serwis,

c) zbierane automatycznie – podczas wizyty w Serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego,

d) zbierane, gdy Użytkownik chce się skontaktować z prowadzącymi Serwis – w celu dokonania określonych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą strony internetowej Serwisu, telefonu czy też poczty elektronicznej, ponownie wymagane są dane osobowe celem potwierdzenia tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu.

Zmiana Cookies

Zmiana obowiązującej Cookies może nastąpić poprzez wprowadzenie odpowiednich modyfikacji do powyższego zapisu. Nowa wersja Cookies każdorazowo będzie dostępna w Serwisie wraz ze stosownym komunikatem.

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,
Informujemy, że na naszych stronach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np.: Cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, telefon itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie. Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz tutaj link. Zapoznaj się ze wskazanymi informacjami lub kliknij przycisk: „Przejdź do serwisu”.